V4 SIE pomáhá zvyšovat energetickou soběstačnost, bezpečnost, spolehlivost a výkon energetických zdrojů ve střední a východní Evropě.

Atomová energetika

Atomová energetika je hlavním zaměřením seskupení společností V4 SIE. Našim cílem v téhle oblasti je dodávat zařízení a aparáty pro sekundární okruhy jaderných elektráren na Ukrajině a v Arménií.
Také se zabýváme dodávkami technologických celků pro dekontaminaci zařízení a technologických linek na zpracování radioaktivních odpadů do forem přijatelných pro úložiska, resp. uvolnitelných do životního prostředí.

Klasická energetika

V oblasti klasické energetiky se seskupení společností V4 SIE orientuje na elektrárny, teplárny a spalovny. Dodáváme teplosměnné aparáty a zařízení a také tkaninové kompenzátory. V rámci těchto dodávek spolupracuje seskupení společností V4 SIE s ukrajinskými servisními organizacemi, které kooperují na výrobě a provádějí montáž a servis.

Alternativní energetika

V rámci alternativní energetiky se věnujeme dodávkám tepelných čerpadel na Ukrajinu a spolupracujeme s ukrajinskými firmami při jejich aplikaci.
Také se zaobíráme dodávkami, montáží a zapojením konstrukčních elementů pro malé vodní a sluneční elektrárny v Ukrajině a Arménií.

O nás

Seskupení společností V4 SIE je tvořeno malými a středními společnostmi z České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska, které mají odborné znalosti v oblasti projektování, výroby, výstavby, uvedení do provozu a údržby zařízení pro výrobu elektrické energie z jaderných a klasických zdrojů, jakož i v oblasti obnovitelných zdrojů a šetrném nakládání s energetickými zdroji.

V4 SIE se v současnosti soustřeďuje hlavně na pomoc při provozu, rekonstrukcích a modernizacích energetických zdrojů na Ukrajině.

Hlavním cílem je

  • zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti jaderných zdrojů;
  • zvýšení výkonu jednotlivých bloků;
  • zajištění oprav a servisu;
  • zajištění efektivního využití obnovitelných zdrojů;
  • využití nových domácích zdrojů energie;
  • využití odpadu jako zdroje energie;
  • dekontaminace zařízení a zpracování radioaktivních odpadů;

Aktuality

Zasedání Pracovní skupiny

4.11.2015 se zástupce V4 SIE  účastní v Kyjevě zasedání Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti energetiky a průmyslu...

Mezinárodní veletrh Energetika v průmyslu 2015

22 - 24. 09. 2015 se V4 SIE (MICo, Armatury Group, Kompaflex D.M.M, Zeppelin CZ, Exmont Energy, P.K.Invest), účastnila Mezinárodního veletrhu Energetika v průmyslu - 2015.

Zavřít

Zasedání Pracovní skupiny

4.11.2015 se zástupce V4 SIE  účastní v Kyjevě zasedání Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti energetiky a průmyslu působící v rámci Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou.

Zavřít

Mezinárodní veletrh Energetika v průmyslu 2015

22 - 24. 09. 2015 se V4 SIE (MICo, Armatury Group, Kompaflex D.M.M, Zeppelin CZ, Exmont Energy, P.K.Invest), účastnila Mezinárodního veletrhu Energetika v průmyslu - 2015.

Bližší informace

V případě zájmu o bližší informace
o seskupení společností V4 SIE nám zanechte vzkaz

Kontaktní informace

V4SIE
Pod Klaudiánkou 299/31
147 00 Praha 4
Česká republika

+420 602 303 521
+420 261 212 304